• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

انتصاب جناب آقای مهرداد نقدعلی پور

انتصاب جناب آقای مهرداد نقدعلی پور به سمت ریاست انجمن کشتی دانشگاه های پیام نور استان البرز
طی حکمی از سوی مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور مهرداد نقدعلی پور به عنوان مسول انجمن کشتی دانشگاه پیام نور استان البرز منصوب گردید نقدعلی پورعضوسابق تیم ملی کشتی فرنگی جمهوری اسلامی در دسته سنگین وزن در سال های نه چندان دور بوده است و در حال حاضر دانشجوی تربیت بدنی دانشگاه پیام نور می باشد
روابط عمومی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور ضمن تبریک به مناسبت این انتصاب شایسته برای ایشان آرزوی موفقیت در امور پیش رو را دارد

 

photo_2016-08-23_14-04-31