• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

اولین جلسه هم اندیشی

برگزاری اولین جلسه هم اندیشی اجرایی نمودن طرح جذب و پذیرش قهرمانان و نخبگان ورزشی جهت ادامه تحصیل در دانشگاه پیام نور
اولین جلسه هم اندیشی اجرایی نمودن طرح جذب و پذیرش قهرمانان و نخبگان ورزشی جهت ادامه تحصیل در دانشگاه پیام نور با حضور معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور و مدیران و کارشناسان حوزه های سنجش و آزمون و امور تربیت بدنی در محل دفتر معاونت آموزشی برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تربیت بدنی،دکتر نصیرزاده مدیر کل امور تربیت بدنی دانشگاه مهمترین اهداف برگزاری و محور اصلی این هم اندیشی را برنامه ریزی لازم جهت اتخاذ تصمیم در خصوص جذب قهرمانان و نخبگان ورزشی با توجه به مصوبات قانونی موجود،بررسی راهکارهای قانونی جذب و بررسی درخواست های متقاضیان اولویت دار اعلام نمودند.
در ادامه اقای دکتر فراهانی معاون اموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه اذعان داشتند با عنایت به وجود ظرفیت ها و پتانسیل مناسب و همچنین توانمندی دانشگاه در ارایه تسهیلات دانشگاهی زمینه های همکاری مناسبی با سازمان ها و ارگان ها ایجاد و با افزایش ظرفیت در خصوص شناسایی و جذب قهرمانان و فراهم سازی امکان جذب ،ادامه تحصیل و ورزش حرفه ای در دانشگاه مقدور گردد.از مهمترین تصمیمات جلسه مذکور پیرو دستور موکد معاون آموزشی دانشگاه پیگیری مستقیم و بررسی شرایط و ظرفیت های موجود توسط حوزه های سنجش و امور تربیت بدنی دانشگاه اشاره شد.همچنین مقرر گردیده است ضمن بررسی جوانب و راهکارها،الویت های مورد نظر مشخص و زمینه تسریع در اجرایی شدن امکان جذب مهیا گردد.