• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

تحلیل دکتر بهمن میرزایی بر عملکرد کشتی فرنگی

تحلیل دکتر بهمن میرزایی بر عملکرد کشتی فرنگی درالمپیک ریو ٢٠١۶

تخریب سرمایه های ملی بجای ریشه یابی مشکل!!
متاسفانه در طی روزهای اخیر شاهد نقدهای بعضا احساسی برخی از کارشناسان در فضاهای رسانه ای و مجازی در خصوص عملکرد کشتی گیران و کادر فنی کشتی فرنگی بوده ایم که بعضا حتی با تسویه حسابهای شخصی عجین شده است در حالی که تنها در صورت نقدهای سازنده می توان به پیشرفت ورزش اول کشور کمک کرد. فراموش نکنیم که از کل ۷ مدالی که در کشتی فرنگی در تمام ادوار المپیک بدست آمده، ۵ تای آن مربوط به دو دوره ای بوده که آقای بنا سکان دار تیم فرنگی بود. پر واضح است که در میدان المپیک مرز بین پیروزی و شکست بسیار باریک است و اشتباهات کوچک بعضا غیرقابل جبران!
به نظر بنده قبل از نقد عملکرد کشتی فرنگی می بایست سوالات ذیل مد نظر قرار گیرند و از متهم کردن اشخاص و هرگونه هتک حرمت پرهیز کرد:
۱. آیا ملاحظات تمرینی متناسب با میانگین سن بالای اعضای تیم جهت پیشگیری از بیش تمرینی ودلزدگی از تمرین صورت گرفته است؟ درست است که کشتی گیران ما در بعضی اوزان مشکل بدنی داشتند، اما این الزاما بدین معنی نیست که تمرینات آمادگی جسمانی خوبی را پشت سر نگذاشته اند. فراموش نکنیم که بدن ورزشکار، هر گونه مشکل نظیر کم خوابی، استرس مسابقه، تغذیه و…. را نیز بصورت مشکل بدنی در روز مسابقه نمایان می کند. ضمنا، با توجه به اینکه بطور طبیعی به ازای هر سال افزایش سن بعد از ۲۵ سالگی، حدود یک درصد از قابلیت های بدنی نظیر قدرت، استقامت و به تبع آن چابکی، سرعت و توان کاهش می یابد. یعنی اگر با همان تمرین مدل المپیک ۲۰۱۲ نیز آماده شده باشند، چیزی حدود ۴-۵ درصد افت عملکرد خواهند داشت. یادمان باشد که در المپیک حتی یک درصد هم تعیین کننده است!
۲. آیا تنظیم برنامه های تمرینی همراه با تغییرات قوانین و مقررات کشتی صورت گرفته است؟ به نظر می رسد که کشتی گیران ما غالبا به قوانین می بازند نه به داور!
جای خالی یک آنالیزور داور در تیمهای ملی کشتی به شدت احساس می شود.
۳. با توجه به عدم حضور روانشناس ورزش در اردوهای ملی، آیا به آمادگی ذهنی، به عنوان یکی از مهمترین مولفه های آمادگی توجه شده است؟ برخی از مهارت های روانی آموختنی اند و وجود یک معلم ( روانشناس ورزش) می تواند کمک زیادی به ورزشکاران بکند. حضور بیش از ۱۰ روانشناس ورزش در کاروان المپیک آمریکا خود گواه این مدعاست. هر قدر سطح مسابقه بالا رود، سهم آمادگی ذهنی در موفقیت ورزشکار بیشتر نمایان می شود.
۴. با توجه به اینکه به دلیل عدم پشتوانه کافی، در سالهای اخیر کشتی گیران جدیدی به تیم ملی اضافه نشده اند، قطعا تاکتیک مبارزه کشتی گیران ایرانی توسط رقبا به دقت آنالیز شده بود. لذا اتخاذ تاکتیک های جدید و متنوع می توانست کمتر دستمان را مقابل رقبا رو کند.

دکتر بهمن میرزایی