• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

توجه وزارت ورزش وجوانان به بانوان به ثمر نشست

توجه وزارت ورزش وجوانان به بانوان به ثمر نشست
وزارت ورزش دولت تدبیر وامید باز هم رکورد شکنی کرد تا شاید منتقدان وزارت ورزش باز هم در لاک فرو روند ایران برای اولین بار در تاریخ ورزش صاحب مدال المپیکی شود بایستی این مدال را به حساب گودرزی نوشت چرا که یکی از استراتژی های ایشان توجه به ورزش بانوان بود در هیچ دولتی به اندازه دولت تدبیر وامید به ورزش بانوان توجه نشده بود گودرزی به معنای واقعی ثابت کرد که حامی ورزش بانوان است و با تغییر ساختار سازمانی وزارت وتعریف معاونت ورزش بانوان در وزارت ورزش وجوانان نشان داد که ورزش بانوان فقط همگانی نیست والبته این ساختار را در استان هم تغییر کرد از دیگر اقدامات ارزشمند وزارت ورزش وجوانان اجازه فعالیت در بخش بانوان به فدراسیون هایی بود که شاید تصورش هم برای عموم ساده نبود فدراسیون هایی نظیر بدنسازی ،موتور سواری و…..صاحب نایب ریس بانوان شدند وفدراسیون هایی همچون وزنه برداری وبوکس هم انشالله تا چند هفته دیگر صاحب نایب ریس خواهند شوداز دیگر اقدامات ارزشمندوزارت ورزش انتصاب بانوان در پست های مدیریتی ستادی بود
حالا کیمیا علیزاده دختر ۱۷ ساله ایرانی ثابت کرد که بانوان ایرانی می توانند وزحمات وزیر ورزش را کامل کرد
پیش از این یکبار دیگر هم خانم های ایرانی در یونیورسیاد دانشجویان جهان ثابت کردند که می توانند وجالب است در بیست هشتمین یونیورسیاد دانشجویان جهان خانم اکرم خدا بنده اولین مدال طلای دانشجویان جهان را دررشته تکواندو را از دومین رویداد بزرگ ورزشی برای اولین بار در طول تاریخ ورزش کسب کرد وکسب مدال علیزاده در امتداد مسیر خدابنده بود ودر همان مسابقات تعداد مدال هایی که خانم ها برای ایران به ارمغان آوردند از مدال هایی که آقایان کسب کردند بیشتر بودو بانوان ایرانی ثابت کردند که اگر اندکی به آنان توجه شود حتی می توانند از آقایان هم بهتر عمل کنند
آری دانش گودرزی نگرش ها را به ورزش بانوان تغییر داد وتغییر نگرش ها منجر شود که رفتار جامعه هم نسبت ورزش بانوان تغییر کند راهی که شاید نیازمند یکه دهه گذر زمان بود گودرزی خدا قوت شما توانستید ره صد ساله را یک شبه طی کنید