• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

جناب آقای فرهنگ مهر

جناب آقای فرهنگ مهر
ریاست محترم هیات بدنسازی وپرورش اندام استان فارس
با سلام واحترام
کسب مقام سوم تیم استان فارس در مسابقات پرس سینه کشوری وهمچنین احراز رتبه اول هیات های کشور ی که به واسطه حسن مدیریت حضرتعالی وهمکاران محترمتان بدست آمده است را از صمیم قلب تبریک عرض نموده واز خداوند منان سلامتی ودوام موفقیت شما را خواهانم
باآرزوی توفیق روز افزون الهی عبدالمهدی نصیرزاده
سرپرست انجمن ورزش های قدرتی وزارت علوم تحقیقات وفناوری