• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

خاک اختیاری از کشتی فرنگی بزرگسالان حذف شد

نخستین تغییر در قوانین کشتی: خاک اختیاری از کشتی فرنگی بزرگسالان حذف شد
این اقدام مقدمه ایی برای تغییرات بعدی است
فدراسیون بین المللی کشتی UWW در نخستین اقدام خود در راستای تغییرات اساسی در مقررات داوری ، قانون خاک اختیاری در کشتی فرنگی بزرگسالان را حذف و اجرای آن را به فدراسیون های ملی اعلام کرد.
به گزارش سایت اخبار کشتی ایران www.iwn.ir و به نقل از فدراسیون کشتی، با توجه به جلسه ای که سال گذشته در خلال رقابت های قهرمانی زیر ۲۳ سال ۲۰۱۵ اروپا در کشور لهستان برگزار گردید، برخی اصلاحات در قوانین کشتی فرنگی به تصویب رسید و تصمیم بر این گرفته شد که قانون نشستن در خاک اختیاری برای بزرگسالان بعد از بازی های المپیک ۲۰۱۶ ریودوژانیرو به طور کامل حذف شود.

فدراسیون بین المللی کشتی اخیرا در بخشنامه ای به فدراسیون های ملی اعلام کرده است که خاک اختیاری پس از اعلام اخطار کم کاری به حریف در رده سنی بزرگسالان حذف شده و مقررات جدید همانند گروه های سنی دیگر خواهد بود، این تغییرات از تاریخ صدور این بخشنامه به اجرا در خواهد آمد.
روند قانون حذف خاک اختیاری در کشتی فرنگی بزرگسالان به شرح زیر است :

• داور وسط برای اولین بار با استفاده از اصطلاحات داوری UWW به کشتی گیر کم کار تذکر شفاهی می دهد، بدون اینکه کشتی رامتوقف کند.
• در صورت ادامه کم کاری کشتی گیر تذکر گرفته ، داور وسط بدون قطع کشتی اولین اخطار کم کاری را که بدون جریمه یک امتیاز فنی است، به وی اعلام می کند.
• اگر همچنان غیرفعال بودن همان کشتی ادامه داشته باشد، داور بدون قطع کشتی، دومین اخطار کم کاری را به او اعلام کرده و یک امتیاز فنی برای کشتی گیر فعال یا مهاجم درخواست می کند.
درواقع به مانند کشتی رده های نوجوانان ، جوانان و جوانان امید در شرایط اعلام اخطار کم کاری کشتی به هیچ عنوان قطع نمی شود.
• بیش از دو بار اعلام اخطار کم کاری منجر به دادن یک امتیاز فنی به کشتی گیر مهاجم می شود.
اخطار و یک امتیاز جریمه کم کاری همانند قانون فعلی رده های پایه یک در میان برای کشتی گیر غیر فعال در نظر گرفته می شود ، در واقع یک اخطار کم کاری بدون امتیاز داده می شود و اخطار بعدی همراه با امتیاز خواهد بود، دوباره در صورت ادامه کم کاری کشتی گیر خاطی، یک بار اخطار بدون جریمه امتیازی اعلام و در ادامه اخطار کم کاری همراه با یک امتیاز جریمه اعلام خواهد شد.
داوران ، مربیان و کشتی گیران باید توجه داشته باشند که اخطار کم کاری که ناشی از غیر فعال بودن حریف و همراه با یک امتیاز جریمه خواهد بود با اخطار نقض مقررات که شامل فرار از تشک ، فرار از فن ، سرپیچی از دستورات داور، اجرای فنون خطا، ضربه زدن و انگشت گرفتن و همراه با اخطار و ۲ امتیاز جریمه است ، کاملا تفاوت دارد و نباید اشتباه شود.
UWW همچنین اعلام کرده است که در کمیسیون فنی، قوانین موجود کشتی به طور کامل مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و تمامی اصلاحات بعد از نهایی شدن اعلام خواهد شد.
با این وضعیت باید در انتظار تغییرات اساسی در قوانین به ویژه در کشتی فرنگی بود که در المپیک به میزان قابل توجهی از زیبایی رقابت ها را تحت تاثیر خود قرار داده بود.
در این راستا فدراسیون کشتی ایران هم می تواند با نظر خواهی از کارشناسان ، مربیان و داوران حتی کشتی گیران طراز اول پیشنهادات منطقی و قابل اجرای خود را به فدراسیون بین المللی کشتی اعلام کند تا قبل از تصمیمات نهایی در کمیسیون فنی مورد بررسی قرار گیرد.
کشتی فرنگی – قوانین Rules of GR wrestling in 2016