• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دوره تخصصی ماساژ توانبخشی و فیزیوتراپی ورزشی

دوره تخصصی” ماساژ توانبخشی و فیزیوتراپی ورزشی ” از تاریخ ۱۲ الی۱۵ آبان ماه به میزبانی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور برگزارمی گردد علاقه جهت ثبت نام وکسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره ۰۹۱۹۴۷۸۵۱۳۷ تماس حاصل کنند به شرکت کنندگان  گواهینامه معتبر علمی پژوهشی اهدا می گردد