• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

سالهای نه چندان دور

سالهای نه چندان دور مراسم استقبال تیم ملی بادیکلاسیک فرودگاه امام خمینی
ازچپ به راست دکتر نصیرزاده مجیدذات پرور دکتر آشتیانی فرهاد خلیل پور وسعید موسوی

 

 

photo_2016-08-23_13-56-53