• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

مراسم اختتامیه بیست وسومین مسابقات فوتسال

گزارش تصویری از مراسم اختتامیه بیست وسومین مسابقات فوتسال دانشجویان پیام نور سراسرکشور

 

photo_2016-09-21_14-11-37 photo_2016-09-21_14-11-44 photo_2016-09-21_14-11-49 photo_2016-09-21_14-11-52 photo_2016-09-21_14-11-56 photo_2016-09-21_14-11-59 photo_2016-09-21_14-12-02 photo_2016-09-21_14-12-06