• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

“نماینده مارتون ایران در ریو پیام نوری ماند”

“نماینده مارتون ایران در ریو پیام نوری ماند”
مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور
از امکان ادامه تحصیل رایگان محمد جعفر مرادی دونده ماراتن ایران در بازی های المپیک خبر داد وافزود با عنایت به درخواست مرادی نماینده مارتون ایران در بازی های المپیک از ریاست عالی دانشگاه پیام نور مبنی بر فراهم آوردن امکان ادامه تحصیل ایشان در مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی مرکز تهران جنوب صبح امروز دکتر اکبری قایم مقام ریاست دانشگاه با در خواست ایشان موافقت فرمودند وانشالله به حول قوه الهی از مهرماه سال جاری ایشان دانشجوی دانشگاه پیام نور خواهند شود
عضو هیات ریسه فدراسیون ورزش دانشجویی خاطر نشان ساخت محمد جعفر مرادی فارغ التحصیل رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور است که به همراه تیم های پیام نور در مسابقات برون مرزی وداخلی عناوین مختلفی کسب کرده است نصیرزاده خاطر نشان ساخت علی رقم اینکه امکان ادامه تحصیل به صورت رایگان درسایر دانشگاه کشور برای ایشان فراهم بود خود ایشان این دانشگاه را جهت ادامه تحصیل انتخاب کرد زیرا این دانشگاه با توجه به تنوع بخشی به شیوه های آموزشی امکان ادامه تحصیل برای همه اقشار جامعه بالاخص قهرمانان ورزشی را فراهم آورده است
لازم به توضیح است که پیش از این هیات ریسه دانشگاه پیام نور وشورای ورزش دانشگاه پیام نوربا اعطا بورس تحصیلی به المپین های ایرانی موافقت کرده بودند