• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

کلاس مربیگری cفوتبال ایران

کلاس مربیگری cفوتبال ایران مراسم اختتامیه با حضور دکترعبدالمهدی نصیرزاده مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه
به پایان رسید
نصیرزاده دراین مراسم خاطر نشان ساخت امروزه فوتبال بیش از یک ورزش است به طوری که اگر یک مدیر ورزشی به خوبی به فوتبال توجه نکند علی رقم همه موفقیت هایش در رشته ورزشی دیگر مدیری ناکارآمد لقب خواهد گرفت
نصیرزاده در ادامه از پتانسیل بالا ورزش دانشجویی دانشگاه پیام نور سخن گفت وافزود به زودی به کمک جناب آقای افاضلی وحیدرزاده آکادمی های فوتبال دانشگاه پیام نور را در سراسر کشور راه اندازی خواهیم کرد
ودر انتها نصیرزاده با اهدا لوح تقدیر از زحمات جناب آقای هومن افاضلی به واسطه مدرسی این دوره تقدیر وتشکرد کرد