• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

گزارش تصویری از مسابقات پاورلیفتینگ دانشجویان جهان

گزارش تصویری از برگزاری اولین دوره مسابقات پاورلیفتینگ دانشجویان جهان بلاروس

 

 

photo_2016-08-25_13-46-50 photo_2016-08-25_13-46-57 photo_2016-08-25_13-47-00 photo_2016-08-25_13-47-03 photo_2016-08-25_13-47-06 photo_2016-08-25_13-47-09 photo_2016-08-25_13-47-13 photo_2016-08-25_13-47-17 photo_2016-08-25_13-47-20