• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

گزارش تصویری بازگشت تیم ملی از مسابقات آسیایی

گزارش تصویری از بازگشت تیم ملی  پرورش  اندام جمهوری اسلامی ایران از مسابقات آسیایی بوتان ۲۰۱۶

 

photo_2016-09-13_16-28-50 photo_2016-09-13_16-29-05 photo_2016-09-13_16-29-08 photo_2016-09-13_16-29-11 photo_2016-09-13_16-29-15 photo_2016-09-13_16-29-18 photo_2016-09-13_16-29-21 photo_2016-09-13_16-29-24