• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

ZMA

ZMA

زد ام ای ترکیبی‌ از روی، منیزیوم و ویتامین بی‌ ۶ می‌باشد.این مکمل بسیار با اهمیت می‌باشد زیرا ورزشکاران سخت کوش نظیر بدن سازان معمولا دارای کمبود این مواد معدنی هستند.این مواد معدنی برای حفظ سطح هورمون‌ها و کمک به خواب بسیار ضروری هستند.تمرینات با شدت بالا میتواند باعث کاهش سطح تستوسترون و (IGF-1) شود.در واقع در یک تحقیق مشخص شد که ورزشکارانی که زد ام ای دریافت میکنند سطح تستوسترون و (IGF-1) بعد از هشت هفته تمرین به میزان زیادی افزایش خواهد یافت در صورتی‌ که افراد دیگر بعد از گذشت این زمان سطح هورمون‌های مذکور آنها کاهش می‌یابد.افزایش سطح تستوسترون و (IGF-1) به صورت طبیعی میتواند تاثیر بسیار زیادی را روی رشد ماهیچه‌های شما بگذارد.