• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

آکادمی فیتنس وتناسب اندام دکتر نصیرزاده

آکادمی فیتنس وتناسب اندام دکتر نصیرزاده رسما افتتاح گردید
سعادت آباد بالاتر از شهرک بام تهران برج a1 طبقه همکف

 

photo_2016-09-27_10-32-45