• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

افشاگری های محمود خسروی وفا

افشاگری های محمود خسروی وفا درباره اقدامات اخیر رییس کمیته ملی المپیک در گفتگو با روزنامه شرق

+ رئیس کمیته ملی ایران کارمند وزارت ورزش است. رئیس کمیته ملی المپیک ایران با پست مشاور وزیر رئیس کمیته ملی المپیک است. با۱۷۰ ساعت اضافه‌حقوق در رأس کمیته نشسته، همه‌چیزش از دولت است، ساختمانش هم از دولت است؛ بعد می‌گوید دولت در کار من دخالت می‌کند

+ شما کافی است فهرست رؤسای کمیته‌های ملی المپیک‌های دنیا را ببینید. یا سِر هستند یا دوک یا لرد یا پرنس. یا خانواده سلطنتی یا خانواده رئیس‌جمهور هستند.

+ هواپیمای اختصاصی دارند. حالا در ایران این دوره تنها دوره‌ای است که کارمند دولت، رئیس کمیته شده است. چرا؟ ما این کار را کردیم که اختلافات دفعه قبل ایجاد نشود. بین وزارت و کمیته انسجام باشد. حالا تلخ‌ترش می‌کنی؟ از تو تلخی‌اش خیلی سخت‌تر است. چون تو کارمند دولت هستی

+ اینها از خیابان آمدند نام‌نویسی کردند؟ ما در کشورمان برای انتخابات فدراسیون‌ها در روزنامه‌ها اطلاعیه می‌دهیم. کجای دنیا این اتفاق می‌افتد؟

+ دولت واقعا مظلوم است ، من ۱۱ ماه پیش به اعضای مجمع کمیته ملی المپیک نامه محرمانه دادم که می‌خواهند انتخابات را مهندسی کنند. یک بخشش طبیعی است. اما نامه نگاریهای اخیر اقای هاشمی و تلاش برای باز کردن پای بیگانگان به تصمیمات ورزش کشور دیگر طبیعی نیست بلکه مصلحت‌اندیشی‌های فردی و خدای نکرده پشت‌ پرده سیاسی است

+ به خدا قسم با تجربه به شما می‌گویم؛ آزادترین انتخابات فدراسیون‌ها و کمیته ملی المپیک در ایران است و این درست نیست ما به غریبه پالس بدهیم؛ ما را بپا، مواظب ما باش. به خدا به ما می‌خندند. با این نامه‌هایی که این چند وقت از مراجع جهانی آمده، من احساس کردم دولت مظلوم واقع شده است. خیلی مظلوم واقع شده.. این دخالت نیست اما اگر دخالت کند، دخالت بحقی است. اولین دخالتش باید این باشد که تو آنجا چه کار می‌کنی؟ تو دولتی هستی، پول هم از دولت می‌گیری. تنها رئیس کمیته ملی المپیک در تاریخ صدساله ماست که تمام‌وقت با پول دولت آنجا نشسته است. در اساسنامه کمیته ملی المپیک، رئیس تشریفاتی است. دبیرکل باید تمام‌وقت باشد.

+ مشکل ما اینجاست. دولت دخالت نمی‌کند، بعد ما جری می‌شویم، پا را از گلیممان بیشتر دراز می‌کنیم. با همین ادبیات هم بنویسید؛ ناراحت نمی‌شوم