• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

با سلام واحترام

با سلام واحترام
جناب آقای مجید غلام قمری در گذشت پدر بزرگوارتان را از صمیم قلب تسلیت عرض نموده واز خداوند منان برای ایشان طلب غفران الهی وبرای جنابعالی وخانواده محترمتان شکیبایی مسالت می نمایم روحش شاد ویادش گرامی
عبدالمهدی نصیرزاده