• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

تقدیر مدیر کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور

تقدیر مدیر کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور از نابغه کوهنوردی جهان  سوچی و ۲۰۱۴مسعود زینالی نایب قهرمان آسیا در رشته یخ نوردی و تنها نماینده مرد ایران در المپیک  شهریور با حضور در دفتر مدیر کل تربیت بدنی ۳۱ یکی از بیست یخ نورد برتر جهان صبح روز چهارشنبه دانشگاه پیام نور،علاقه مندی خود را جهت ادامه تحصیل در این دانشگاه اعلام نمود؛ دبیر کل انجمن کوهنوردی دانشگاه پیام نور در حضور دکتر نصیرزاده ایشان را همراهی کردند و دکتر نصیرزاده از ایشان به عنوان نابغه کوهنوردی جهان تقدیر نمودند.

 

 

951753