• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

جوش در هر منطقه از پوست نشانه چیست

?جوش در هر منطقه از پوست نشانه چیست?

۱⃣ وجود جوش در پیشانی : مشکل گوارشی و مصرف فست فودها را نشان میدهد
۲⃣ اگر قسمت وسط ابروها جوش میزند مشکل از کبد و مصرف غذاهای چرب است
۳⃣ جوش و لک اطراف چشم و حتی سیاهی دور چشم نشانگر مشکل در کلیه است که با نوشیدن آب به اندازه کافی تا حدی برطرف می شود

۴⃣ روی گونه اگر بیشتر از هر جای دیگر پوست صورت جوش میزند دلیل مشکل سیستم تنفسی و آلرژی است که به حذف مصرف سیگار و رعایت کردن برنامه غذایی مناسب برای آلرژی برطرف می شوند

۵⃣ اگر روی بینی شما جوش و لک بسیار ظاهر می شود باید مراقب قلب خود باشید و ویتامین B بیشتر مصرف کنید
۶⃣ جوش هایی که در منطقه چانه و اطراف لب نشانگر اختلالات هورمون و وجود استرس است

۷⃣ اگر روی گوشهایتان جوش میزند دوباره مشکل کلیه باعث بروز این مشکل است