• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

دیدار مدیرکل ورزش وجوانان استان کرمانشاه

دیدار مدیرکل ورزش وجوانان استان کرمانشاه جناب آقای جوهری مدیرکل ورزش وجوانان استان کرمانشاه با مسولین ورزش دانشگاه پیام نور

 

photo_2016-10-06_16-15-21