• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

سه کاندیدای جدید اصولگرایان برای انتخابات ۹۶

رونمایی از سه کاندیدای جدید اصولگرایان برای انتخابات ۹۶

⚛ اخیرا برخی از رسانه‌های اصولگرا از اجماع احتمالی ائتلاف اصولگرایان بر الیاس نادران و احمد توکلی و عزت الله ضرغامی خبر می‌دهند. هرچند این سه شخصیت اصولگرای شناخته شده رقیب جدی در برابر روحانی تلقی نمی‌شوند اما می‌توانند بستر مهمی برای اجماع اصولگرایان وتمرین آنها برای رسیدن به وحدت باشند.