• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

قلیان

بر اساس تحقیقات صورت گرفته در داخل کشور تقریبا چهل و پنج درصد از مردان ایرانی و بیست و پنج درصد از زنان ایرانی قلیان را یا به صورت مداوم مصرف می کنند… یا بالاخره کشیدن قلیان را امتحان کرده اند..
.
مصرف یک نخ سیگار بین پانصد سی‌سی تا یک لیتر دود تولید می‌ کند و استفاده ی یک بار از قلیان ده تا بیست لیتر دود تولید می کند خب حالا خودتان حساب کنید استفاده ی هر وعده از قلیان برابر با چند نخ سیگار می باشد.

با هر بار به اصطلاح کام گرفتن از قلیان حجم دود بسیار بسیار زیادی وارد ریه می شود که این امر یک پرواز مستقیم به سوی سرطان ریه است.

استفاده از اسانس های مختلف در تنباکوها باعث از بین رفتن مژک های تنفسی و تخریب بافت تنفسی میشود.دود قلیان چون از آب می گذرد و مرطوب است باعث می شود که مدت زمان بیشتری در ریه بماند و فضا را برای حضور و رشد باکتری هایی مثل باکتری عامل سل مهیا می سازد.

حال ما این همه زیاده گویی کردیم درباره مضرات قلیان,باید ببینیم آیا با حذف قلیان تفریح دیگری برای جوانان باقی می ماند؟؟ اگر درب سفره خانه ها و قهوه خانه ها پلمب می شود چه درب های جدیدتری به روی جوانان باز می شود؟؟