• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

نشست صمیمی مدیرکل تربیت بدنی

نشست صمیمی مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور با دکتر قاسمی ریس رادیو ورزش و جناب حمزه امینی نماینده محترم مردم  آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی

 

photo_2016-09-27_10-27-04