• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

همکاری اداره کل تربیت بدنی دانشگاه با ایفمارک

مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه از امضا تفاهم نامه همکاری اداره کل تربیت بدنی دانشگاه با ایفمارک به زودی خبر داد
عصر امروز دکتر عبدالمهدی نصیرزاده با استاد هومن افاضلی دیدار داشتند ،در این نشست برهمکاری هرچه بیشتر دانشگاه پیام نور با موسسه ایفمارک تاکید شود ومقررگردید تفاهم نامه ای مشترک فی مابین اداره کل تربیت بدنی دانشگاه و موسسه ایفمارک به امضا برسد
نصیرزاده در این نشست افزود امیدواریم بتوانیم با برگزاری دوره های کوتاه مدت به فرهنگ توسعه کارآفرینی دانش آموختگان تربیت بدنی کمک کنیم
افاضلی نیز در این دیدار افزود ایفارک نماینده رسمی فیفا در ایران است که می تواند برای دانشجویان تربیت بدنی دوره های کوتاه مدت کاربردی زیادی برگزار نماید که ومدارک معتبر بین اللمللی از ایفمارک صادر نماید
لازم به توضیح است ایفمارک نماینده کمیته پزشکی ورزشی فیفا در ایران می باشد که از سال ۹۴ فعالیت رسمی خود را در ایران شروع کرده است