• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

گزارش تصویری از اختتامیه کلاس مربیگری فوتبال c ایران

گزارش تصویری از مراسم اختتامیه کلاس مربیگری  فوتبال c ایران

 

photo_2016-10-03_11-18-37 photo_2016-10-03_11-18-49 photo_2016-10-03_11-18-58 photo_2016-10-03_11-19-10