• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

بازدید معاون اول ریس جمهوری و وزیر ورزش

گزارش تصویری از بازدید معاون اول ریس جمهوری و وزیر ورزش از مجموعه ورزشی گل گهر سیرجان

 

photo_2016-11-19_06-52-38 photo_2016-11-19_06-52-47 photo_2016-11-19_06-52-52 photo_2016-11-19_06-52-57 photo_2016-11-19_06-53-13 photo_2016-11-19_06-53-17 photo_2016-11-19_06-53-39 photo_2016-11-19_06-53-45