• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

براى ابوالفضل دعا کنید …

براى ابوالفضل دعا کنید …
?ابوالفضل آرمیده قهرمان کشتى نوجوانان چند روزى است که به جای مبارزه با حریفان بر روی تشک کشتی به مبارزه با بیماری سخت بر تخت بیمارستان دچار شده است.
.
.
? آرمیده کشتی‌گیر ۱۵ ساله و با استعداد اهل نظرآباد استان البرز ۳ هفته پیش بود که در هنگام تمرینات کشتی به یکباره دچار دل درد شدید شده و از شدت درد به خود می‌پیچد. با انتقال او به بیمارستان پزشکان از شناسایی علت دقیق این درد و ضعف شدید قوای جسمانی او ناتوانند تا اینکه به بیمارستان امام خمینی تهران منتقل می‌شود و پس از بررسی‌های دقیق و در عین ناباوری مشخص می‌شود او به یک بیماری سخت دچار شده است.
.
.
? پس از بررسی پزشکان مشخص شد ابوالفضل به بیماری سختی مبتلا شده است. شدت بیماری او به حدی است که در طول ۵ روز از ۵۲ کیلوگرم به ۴۵ کیلوگرم رسید و متاسفانه ترشح مواد سمی در بدن او باعث شد ۱۵ سانتیمتر از روده او را کوتاه کرده و از بدنش خارج کنند. در حال حاضر نیز او شیمی درمانی می‌شود تا شاید از گسترش مواد سمی در بدن او جلوگیری شود.
.
.
? او ۳ مرتبه تاکنون شیمی درمانی کرده و به دلیل پایین امدن شدید پلاکت‌های خون صورتش متورم شده است.
.
.
? تا از این دیرتر نشده مسولان به داد این کشتی‌گیر ملی‌پوش برسند.