• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

بهترین مواد غذایـــی برای بدنساز

بهترین مواد غذایـــی برای بدنساز چیست؟؟

قبل از خواب شیر و عسل میل کنید
شیر و عسل سرشار از آمینو اسید های فعال میباشد که میتواند شما را به خواب عمیق و راحت ببرد.
شیر به تنهایی غذایـی کامل است و میتواند تمام نیاز های بدن را فراهم سـازد.شیر میتواند پروتئین شمارا در خواب تأمین کند و جلوی کمبود پروتئین را در خواب میگیرد

عسل نیز شامل منابع ویتامینی، عناصر کمیاب مانند کلسیم، پتاسیم، سدیم، منگنز، آهن، روی و فسفر که برای رشد مفید هستند در آن یافت می شود