• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

تاثیرات عجیب آلودگی هوا

? تاثیرات عجیب آلودگی هوا بر مغز و عملکردهای شناختی
? همه ما در مورد خطرات و آسیب های جسمانی تنفس هوای آلوده بسیار شنیده ایم و می دانیم در حالیکه معمولاً از تاثیرات روانی آن بی خبریم.

? مطالعه ای بر روی موش ها که در مجله Molecular Psychiatry به چاپ رسیده است، اثرات مخرب آلودگی هوا را بر روی مغز نشان می دهد.

? در آزمایشی، موش هایی که در معرض هوای آلوده قرار گرفته بودند بیشتر از موش هایی که در معرض هوای سالم بودند، رفتارهای حاکی از افسردگی از خود نشان دادند. موش های در معرض هوای آلوده همچنین در آزمایشی علائم سطوح بالای اضطراب را از خود نشان دادند

? پژوهشگران برای یافتن این پاسخ مطالعاتی بر روی ناحیه هیپوکامپ مغز موش ها انجام دادند. (هیپوکامپ ناحیه ای از مغز است که با یادگیری، حافظه و افسردگی در ارتباط می باشد.)