• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

تقدیر از ورزشکاران نخبه پیام نور

مراسم تقدیر از ورزشکاران نخبه ورزش دانشجویی پیام نور خوزستان برگذار گردید
عصر دیروز با حضور مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور وجمعی از مسولین دانشگاهی ومسولین محلی مراسم تقدیر از مدال آوران ورزش دانشجویی کشور برگذار گردید
دکتر نصیرزاده ضمن تقدیر وتشکر از زحمات ورزشکاران ودانشجویان بیان داشت بایستی عنوان کنم که دانشگاه پیام نور خوزستان دربحث تربیت بدنی سرآمد دانشگاه های سراسر کشور است که این موفقیت ها در سایه مدیریت مدبرانه ریاست دانشگاه خوزستان ومسول تربیت بدنی وهمدلی سایر همکاران والبته تلاش شما بدست آمده است
در لابه لای این مراسم همچنین مسولین انجمن های ورزشی استان مشخص گردیدند وهمچنین مقرر گردید تیم تکواندوآقایان دانشگاه پیام نور خوزستان به نمایندگی از دانشگاه پیام نور در لیگ برتر تکواندو حضور یابد