• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

جلسه شورای تخصصی تربیت بدنی کشور

جلسه شورای تخصصی تربیت بدنی کشور با حضور دکترحمید قاسمی ،دکتر معصومه حسینی ،دکتر لقمان کشاورز ، دکتر طاهره موسوی ،دکتر عبدالمهدی نصیرزاده برگذار گردید
این جلسه که دفتر ریاست دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی برگذار گردید در مورد به رور رسانی سرفصل رشته وگرایش مدیریت ورزشی تصمیم گیری شود از دیگر مصوبات این جلسه نیز می توان به رعایت پیش نیاز دروس مقطع کارشناسی ارشد اشاره کرد