• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

جناب آقای نجف زاده عزیز

جناب آقای نجف زاده عزیز
انتصاب بجا وشایسته حضرتعالی را به عنوان دبیر هیات بدنسازی وپرورش اندام استان پهلوان پرور آذربایجان غربی از صمیم قلب تبریک عرض نموده وعزت وسرافرازی روز افزون جنابعالی آرزوی قلبی ماست ارادتمند عبدالمهدی نصیرزاده
ریس انجمن ورزش های قدرتی وزارت علوم تحقیقات وفناوری

 

photo_2016-11-19_06-36-49