• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

دکتر سیدنصرالله سجادی سرپرست وزارت ورزش

دکتر سیدنصرالله سجادی سرپرست وزارت ورزش و جوانان شد
دکتر سیدنصرالله سجادی با حکم رئیس جمهور به عنوان سرپرست وزارت ورزش و جوانان و جانشین دکترمحمود گودرزی معرفی شد
به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی طی حکمی دکتر سید نصرالله سجادی را به عنوان سرپرست وزارت ورزش و جوانان منصوب کرد. رییس جمهوری همچنین در این حکم از تلاشها و خدمات دکتر محمود گودرزی در زمان تصدی مسوولیت وزارت ورزش و جوانان تقدیر کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری دکتر محمود گودرزی در روزهای اخیر آمادگی و همراهی خود را در جهت ترمیم و تقویت کابینه اعلام کرده بود که مورد موافقت رییس جمهوری قرار گرفت.