• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

دیدار دکتر نصیرزاده با اولیگ

دیدار دکتر نصیرزاده با ریس فدراسیون ورزش های دانشگاهی جهان اولیگ
در این دیدار صمیمی که در حاشیه مسابقات لیگ بسکتبال جهانی که در چین برگزار می گردید نصیرزاده بر توانایی که کشور ایران در برگزاری مسابقات قهرمانی دانشجویان جهان تاکید داشت وافزود دانشگاه پیام نور آمادگی کامل همکاری همه جانبه با فیزو رادارد
اولیگ نیز تاکید داشت یکی از اهداف فیزو توزیع متوازن میزبانی ها ومشارکت نیروهای داوطلب دانشجویی در برگزاری است لذا از میزبانی ایران استقبال خواهیم کرد