• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

عوارض نفس کشیدن از دهان

?خشکی دهان
?افزایش پوسیدگی دندان‌ها
?خشکی لب‌ها
?التهاب و بیماری‌های لثه
?بوی بددهان
?اثرسوء روی فرم فک‌هاوصورت

✅از راه بینی نفس بکشید