• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

نماینده بسکتبال ایران رقبای خود راشناخت

نماینده بسکتبال ایران رقبای خود راشناخت

قرار گیری پیام نور در سخت ترین گروه رقابت ها
نصیرزاده سرپرست تیم بسکتبال اعزامی به دومین دوره مسابقات لیگ بسکتبال جهانی از هم گروهی پیام نور با دانشگاه های ایندیانا آمریکا ، کراگو جواک صربستان ، ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی خبر داد وافزود عصر امروز در جلسه کمیته فنی مراسم قرعه کشی بازی برگزار شود ونماینده ایران با یک قرعه سخت روبه رو شود
مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام از روحیه بالای بازیکنان خبر داد گفت تیم ایران با ترکیب قدرتمندی پا در این رقابت ها گذاشته است ولذا برای قهرمان شودن مهم نیست باچه کسی هم گروه شده اند