• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

کنفراس مطبوعاتی کادرفنی بسکتبال دانشگاه پیام نور

کنفراس مطبوعاتی کادرفنی بسکتبال دانشگاه پیام نور نماینده جمهوری اسلامی ایران وقاره آسیا در لیگ جهانی بسکتبال دانشجویی

 

photo_2016-10-23_04-47-38