• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

گزارش تصویری

گزارش تصویری از مراسم افتتاحیه دومین دوره بسکتبال  ۳ نفره دانشحویان  جهان

photo_2016-10-23_04-55-48 photo_2016-10-23_04-55-56 photo_2016-10-23_04-56-00 photo_2016-10-23_04-56-04 photo_2016-10-23_04-56-16 photo_2016-10-23_04-56-20 photo_2016-10-23_04-56-24 photo_2016-10-23_04-56-30 photo_2016-10-23_04-56-36