• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

اولین دوره مسابقات پاورلیفتینگ پیام نور

گزارش تصویری از اولین دوره مسابقات پاورلیفتینگ دانشجویان پیام نور سراسر کشور دماوند