• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

ایالت واحده خراسان رضوی

“ایالت واحده خراسان رضوی، بی اعتنا به دولت روحانی!”

روز اربعین حسینی عده ای که تافته ای جدا بافته هستند در روز روشن نگذاشتند فرزند تئوریسین انقلاب اسلامی که نایب رئیس قوه مقننه است در مشهدالرضا برای مردم شریف این خطه سخنرانی نماید.

این فشارها به گونه ای بود که دادستان مشهد سخنرانی علی مطهری را لغو کرد.
دادستان محترم دلیل لغو این سخنرانی را نامه ای عنوان نمود که به دست وی رسیده است.

هرچند که مطهری در نامه ای به رییس جمهور،اظهار امیدواری کرده است که نامه مورد استناد دادستان مبنی بر لغو سخنرانی نایب رییس مجاس شورای اسلامی متعلق به آقای علم الهدی نباشد!

آیت الله مطهری کجاست که ببیند تریبون را از فرزند دانشمندش می گیرند!
آیا این امری که امروز در مشهد اتفاق افتاد ۳۸ سال پیش در مخیله استاد شهید مرتضی مطهری می گنجید؟!

در شهریور ماه سال جاری به بهانه ترویج اباحه گری و مقابله با ولنگاری فرهنگی نگذاشتند کنسرت های قانونی و دارای مجوز در این شهر اجرا گردد! و در چهلمین روز شهادت سالار شهیدان هم اجازه سخنرانی به یک شخصیت ملی و مذهبی طراز اول قوه مقننه را ندادند!

تمامیت خواهان سرکوبگر بی اعتنا به قانون اساسی و فلسفه وجودی نظام مردم سالار ایران اسلامی پی ریزی حکومت محلی مستبد را از خراسان رضوی شروع کرده اند.

آنهایی که در خراسان رضوی فراتر از استاندار و شورای تامین، دولت یازدهم را مسلوب الاراده کرده اند، چه کسانی هستند؟

متاسفانه خراسان رضوی به جزیره ای جداگانه با حکومتی خودمختار به مرکز فرماندهی افراط گری کشور تبدیل شده است.

این اقدام خطرناک و ضد ملی به مثابه شروع پروژه خطرناک محدودسازی آزادی بیان برای مسئولان عالیرتبه نظام است.

اگر دولت تدبیر و امید در ماجرای جلوگیری از سخنرانی علی مطهری تعلل نماید، دیری نخواهد پایید که عناصر فاشیستی مستقر در خراسان رضوی به رییس جمهور هم اجازه سخنرانی نخواهند داد.

مجموعه سیاسی دولت بویژه وزارت کشور اگر در این ماجرا کوتاه بیایند، تندروها جری تر خواهند شد و خراسان رضوی عملا از حاکمیت سیاسی دولت جمهوری اسلامی خارج می گردد.

وقتی علی مطهری با آن پیشینه درخشان خانوادگی ممنوع البیان می شود، پیام این رفتار عملا شکسته شدن قلم ها و بسته شدن زبان تمام آزادیخواهان خواهد بود.

امروز تندروها از ایالت واحده خراسان رضوی شروع کرده اند ولی اگر در این مواجهه قاطعیتی مشاهده نکنند قطعا موج افراط گرایی را به اقصی نقاط کشور صادر خواهند کرد، و در موسم انتخابات ۹۶ به روحانی و حامیانش در سایر استان های کشور اجازه عرض اندام نخواهند داد.

هوشمندی و عزم ملی توامان دولت و ملت می طلبد که نطفه این رفتار داعش گونه را در همین جا خفه نمایند.

استاندار خراسان رضوی به عنوان نماینده عالی دولت در قضیه لغو کنسرت های قانونی کاملا منفعل و خنثی عمل کرد، بار دیگر در لغو سخنرانی علی مطهری بی اراده ظاهر شد و فقط نظاره گر لغو مراسم سخنرانی نایب رییس مجلس شورای اسلامی بود تا همگان بدانند که نماینده عالی دولت یازدهم در خراسان رضوی یک مقام تشریفاتی بیش نیست!

علی نظری، سردبیر پایتخت کهن