• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

تاثیر هوای سرد به هنگام ورزش

⭕️تاثیر هوای سرد به هنگام ورزش بر عملکرد ریه ها
هنگام ورزش در هوای سرد ، آسیب به ریه ها با تنفس هوای سرد تقریباً غیر ممکن است. بیش از ۷۰ درصد انرژی تولید شده به وسیله عضلات در طی ورزش به صورت حرارت تلف می شود. این حرارت اضافی می تواند در بینی و لوله های برونشی برای گرم کردن هوای سرد عبوری از آن به سوی ریه ها استفاده شود. هوای دم با ۴۰- درجه تا زمان رسیدن به ریه ها تا بیش از ۳۷ درجه گرم خواهند شد ، در نتیجه ریه ها دچار یخ زدگی نخواهند شد.

⭕️ورزش و سیستم تنفسی
اما هوای به این سردی غشاهای بینی را خواهند سوزاند و سبب درد چنان شدیدی در بینی می شود که علاقه به ورزش در هوای سرد را از دست می دهید و زود به دنبال سر پناه می گردید. برای محافظت از بینی در هوای سرد ، می توانید آن را با یک روسری ، شال یا ماسک صورت که روی بینی و دهان قرار داده می شود ، بپوشانید .