• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

جلسه شورای راهبردی ورزش پیام نور

گزارش تصویری از دومین جلسه شورای راهبردی ورزش دانشگاه پیام نور

 

photo_2016-11-24_05-02-24 photo_2016-11-24_05-02-36 photo_2016-11-24_05-02-40 photo_2016-11-24_05-02-44 photo_2016-11-24_05-02-59