• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

جلوگیری از شل شدن پوست

✅ جلوگیری از شل شدن پوست بعد از کاهش وزن :
خیلی سریع وزن کم نکنید :
سوزاندن چربی‌های اضافه‌ بدنتان با سرعت زیاد ، به سلول‌های پوستتان مهلت نمی‌دهد که به شکل مناسب خودشان بازگردند .
از رژیم‌های غذایی زودگذر و سخت دوری کنید :
در عوض بر روی کاهش نهایتاً هفته‌ای یک کیلوگرم از وزنتان تمرکز کنید ، کاهش وزنی پایدار
تمرین با وزنه و ورزش‌های قدرتی انجام دهید :
چنین تمریناتی باعث خواهد شد عضله بسازید و عضلات بدنتان رشد کند ، بنابراین بدنتان زیر پوستتان شکل می‌گیرد .
از نوشیدن آب کافی غفلت نکنید :
خانم ها آقایون شبها به علت کار زیاد خواب خوبی ندارید ؟
شبها قبل از خواب زیاد فکرخیال می کنید ؟
بهترین راه حل مصرف آب سیب-کرفس است.