• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

حساب‌های شخصی رئیس قوه قضاییه

?? احمد مازنی هم خواستار توضیح در مورد حساب‌های شخصی رئیس قوه قضاییه شد

احمد مازنی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در سوالی رسمی از وزیر دادگستری خواسته است که توضیح دهد که «قوه قضایبه بر مبنای چه قانونی حساب‌های سپرده باز کرده است؟ تعداد این حسابها، میزان وجود واریزی و موارد مصرف آن را بیان کنید.»

احمد مازنی دومین نماینده‌ای است که از وزیران کابینه درباره حساب‌های قوه قضاییه پاسخ خواسته‌ است. در روزهای گذشته محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس هم از وزیر اقتصاد پرسیده بود که مبنای قانونی افتتاح حساب‌های سپرده قوه قضائیه چیست و سود آنها چه می‌شود؟

حال احمد مازنی نیز در سوالی از وزیر دادگستری خواستار شفاف‌سازی در همین زمینه شده است. مازنی در شرح سوال خود آورده است: «با توجه به اخبار و اطلاعات منتشره در خصوص حساب‌ها و سپرده‌های سپرده به نام رئیس محترم قوه قضائیه و با عنایت به اصل پنجاه و سوم قانون اساسی (ناظر به لزوم تمرگز کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل و انجام همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب) و حسب اصل یک‌صدوشصتم قانون اساسی و ناظر به مسئولیت وزیر دادگستری نسبت به کلیه مسائل مربوط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه، گزارش شفاهی از تعداد این جساب‌ها، میزان و وجود واریزی، گردش مالی و موارد مصرف آن را ارائه بفرمایید.»