• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

دکتر اکبری

دکتر اکبری طی لوح تقدیری از زحمات مجید جلیلی قاضی زاده مربی تیم بسکتبال دانشگاه قدردانی کرد
صبح امروز در ادامه انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین دانشگاه وفدراسیون اسکواش دکتر اکبری از زحمات ارزنده ریاست انجمن بسکتبال دانشگاه پیام نور به واسطه موفقیت اخیر تیم بسکتبال دانشگاه پیام نور تقدیر وتشکر کرد وافزود امیدواریم که این موفقیت ها تداوم داشته باشد
اکبری در ادامه خاطر نشان ساخت بسکتبال یک ورزش دانشگاهی است و از مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه می خواهم به طور جدی ورزش بسکتبال را دانشگاه رشد وتوسعه دهند تا بتوانیم با توجه به اینکه مقرر گردید تیم بسکتبال دانشگاه پیام نور به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در بیست ونهمین دوره یونیورسیاد دانشجویان جهان شرکت کند نماینده شایسته ای برای میهن عزیزمان باشد
سپس طی لوح یادبودی از مجید جلیلی قاضی زاده که مربی تیم دانشگاه پیام نور را درلیگ جهانی بسکتبال دانشجویان را به عهده داشت تقدیر وتشکر گردید