• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

دکتر دهخدا

دکتر دهخدا توجه دانشگاه پیام نور به ورزش قابل تقدیر است
ریس فدراسیون ملی ورزش دانشگاهی ضمن تقدیر وتشکر از مسولین دانشگاه پیام نور بابت نگاه ویژه به مسایل ورزشی عنوان داشت امروزه در رتبه بندی دانشگاه علاوه بر موفقیت های آموزشی وپژوهشی موفقیت دانشگاه های در عرصه های ملی وبین المللی لحاظ می گردد که با توجه به موفقیت های اخیر دانشگاه پیام نور در عرصه های بین اللمی وحضور موفق در لیگ های حرفه ای کشور زمینه بین المللی شدن این دانشگاه را فراهم آورده است
ریس اسبق دانشکده تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی در ادامه افزود دانشگاه پیام نور یکی از قطب های تربیت نیروی انسانی تربیت بدنی کشور می باشد که همین موجب گردید است فدراسیون ملی ورزش دانشگاهی نگاه ویژه تری نسبت به این دانشگاه داشته باشد
در این جلسه که به ریاست دکتر اکبری قایم مقام ریاست دانشگاه پیام نور برگذار می شود با اعزام تیم بسکتبال دانشگاه پیام نور به یونیورسیاد دانشجویان جهان در سال ۲۰۱۷ در کشور چین تایپه موافقت گردید ومقرر گردید جهت تصویب نهایی این موضوع در کمیته فنی فدراسیون مطرح گردد
در انتهای این مراسم با اهدای لوح تقدیر از سوی دکتر رستمی ریس دانشگاه پیام نور ازوحمایت وهمراهی دکتر دهخدا با دانشگاه پیام نور قدردانی وتشکر گردید