• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

دکتر پورکیانی

دکتر پورکیانی : ورود قابل تحسین دانشگاه پیام نور به عرصه بین المللی در ورزش
دکتر پورکیانی مدیر کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان در دومین جلسه شورای راهبردی تربیت بدنی در دانشگاه پیام نور ضمن تبریک و قدردانی از مسئولین دانشگاه پیام نور بابت حمایت و توجه ویژه به ورزش دانشجویی، اعلام کرد حضور دانشگاه پیام نور در بخش بین المللی ورزش درخور توجه بوده که این موضوع در اعزام تیم شطرنج به امارات در اردیبهشت ماه، اعزام بسکتبال ۳ نفره به قهرمانی آسیا و کسب مقام قهرمانی و در نهایت حضور در لیگ جهانی بسکتبال در کشور چین نشان دهنده توجه و حمایت مناسب مسئولین این دانشگاه از ورزش دانشجویی می باشد . سرپرست اسبق فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی در ادامه افزود امروزه ورزش به عنوان یکی از متغییرهای مهم در توسعه روابط بین الملل آموزش عالی کشور نقش بسزایی دارد که در این دانشگاه پیام نور پیشگام دانشگاه ها بوده است همچنین یادآور شدند که نبایستی از ورزش همگانی غافل شویم . ایشان تاکید بر استقلال عملکرد و مدیریت در بخش ورزش استانهای دانشگاه را خواستار شدند.همچنین اشاره به جذب دانشجوی بیشتر از طریق ورزش، توسعه ورزش، ارتقا کیفیت ، آزمایشگاههای تربیت بدنی و اتاق تندرستی و اجرای طرح پایش سلامت در ابتدای سال تحصیلی، استفاده از اساتید مجرب و داشتن استراتژی مناسب با شرایط دانشگاه را یادآور شدند.