• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

شانه نامتقارن چیست؟

شانه نامتقارن چیست؟
آخ، دستم افتاد… !!
حتما شما هم تاکنون این عبارت را وقتی که از حمل کیف یا اشیاء‌ سنگین دیگر جانتان به لب رسیده به زبان آورد‌ه‌اید. تداوم این حالت واقعا منجر به افتادگی شانه می‌شود. پایین بودن یک شانه نسبت به شانه دیگر را شانه نامتقارن یا افتادگی شانه می‌نامند. این ناهنجاری‌ که در میان دختران ایرانی شیوع چشم‌گیری دارد، در اثر عواملی چون اتخاذ وضعیت‌های نادرست هنگام نشستن، حمل کیف و کتاب با یک دست و استاندارد نبودن میز و نیمکت و در نتیجه خم شدن بیشتر به یک سمت هنگام نوشتن بروز می‌کند.
ضعف عضلات بالا برنده کتف‌ها در یک سمت، از دیگر عوامل ایجاد این ناهنجاری‌ است.

“””خارج شدن شانه‌ها از حالت طبیعی، درد کتف‌ها، درد در ناحیه پشت و اطراف گردن و همچنین ضعیف شدن عضلات بالا برنده کتف‌ها از جمله عوارضی است که مبتلایان به شانه نامتقارن باید در انتظارش باشند.

?روش‌های اصلاحی?

اما برای اصلاح این مشکل می‌توانید از تمرینات زیر استفاده کنید:

١””باید تلاش کنید در هنگام کار، استراحت، راه رفتن و نوشتن، شانه‌هایتان را در یک سطح نگه دارید.

٢””باید سعی کنید حمل کیف و کتاب را در مسافتی که طی می‌کنید به طور متناسب با هر دو دست انجام دهید.
٣””در حالت نشسته یا ایستاده، دست سمت پایین افتاده را بالا ببرید.
۴””در حالت نشسته یا ایستاده، وزنه‌ای را در دست سمت پایین افتاده بگیرید و شانه آن سمت را بالا ببرید.
۵””در حالت نشسته یا ایستاده هر دو شانه را بالا بیاورید. بهتر است این تمرین را جلوی آینه انجام دهید تا هر دو شانه‌تان در یک سطح باشند.
۶””و در آخر به عنوان یک راه حل اساسی، از تمرینات پیـــــــلاتس به صورت مداوم و مستمر برای اصلاح شانه نامتقارن کمک بگیرید.
آخرین آمارها نشان می‌دهد که ۲۷/۵ درصد دختران ابتدایی، ۳۳/۶ درصد دختران راهنمایی، ۳۷/۵۲ درصد دختران دبیرستانی و ۱۲/۱۱ پسران راهنمایی به این ناهنجاری مبتلا هستند. متخصصان شیوع بالای این ناهنجاری را در میان دختران دانش‌آموز ایرانی به علت حمل کوله‌های یک طرفه می‌دانند