• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

قهرمانی مهم ، ولی ورزش همگانی مهمتر

دکتر حسنی ورزش قهرمانی مهم ، ولی ورزش همگانی مهمتر است
عصر امروز گردهمایی معاونین اجرایی استان ها و مدیران کل مالی استان ها با معاون اداری مالی دانشگاه ومدیران کل ستادی حوزه معاونت به میزبانی سازمان مرکزی برگذار می شود دکتر حسنی افزودفعالیت های ورزشی دانشجویان برای ما بسیار مهم است با فعالیت های وزشی می توان شور ونشاط دانشجویی را دانشگاه برقرار کرد از آقای دکتر نصیرزاده خواسته ام که به طور جدی فعالیت های ورزشی را دنبال کنم البته تاکید من بیشتر بر ورزش همگانی بوده است نه ورزش های حرفه ای وقهرمانی هرچند که ورزش قهرمانی هم می تواند جذب دانشجو را افزایش دهد وی در ادامه خاطر نشان ساخت با توکل به خدا وهمراهی شما عزیزان توانستیم مرحله بسیار بحرانی دانشگاه را پشت سر بگذاریم از مدیران استانی می خواهم توجه وتاکید زیادی برفعالیت های پژوهشی ، آموزشی و ورزشی داشته باشند
معاون اداری مالی دانشگاه در ادامه خاطرنشان ساخت که ساخت اماکن وسوله های ورزشی دانشگاه پیام نور به طور جد در دستور کار استان ها قرار گیرد وانشالله به حول قوه الهی در دهه فجر چندین فضای ورزشی مجهز دیگر در استان های مختلف کشور با حضور مسولین وزارت علوم وتحقیقات وفناوری افتتاح خواهیم نمود
عضوشورای عالی ورزش دانشگاه در ادامه به موفقیت های اخیر ورزش دانشگاه در عرصه بین الملی اشاره داشت وافزود طبق آیین نامه ارتقا رنکگین دانشگاه ها دیگر فقط فعالیت های پژوهشی وآموزشی از قبیل چاپ کتاب ومقالات نیست که جایگاه های دانشگاه های برتر را تغییر می دهد بلکه امروزه فعالیت های ورزشی نیز جز ملاک های ارزیابی هم مجامع بین اللمللی و هم وزارت علوم است لذا اعتقادم براین است همان طور که فعالیت های آموزشی توجه می کنید به فعالیت های ورزشی که نقش سلامت محور رادارند نیز توجه کنید واین موضوع را مبنا کار خود قرادهید که عقل سالم در بدن سالم است
عضوهیات ریسه دانشگاه اشاره داشت بنده هیچگاه نگفته ام که با فعالیت ورزش مخالف وما ورزش نمی خواهیم بنده در استان خراسان رضوی عنوان کردم که با توجه به محدودیت های مالی بایستی برنامه های ورزشی که بهره ورتر واثربخشتر است در دستور کار قرارگیرد