• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

مسابقات انتخابی وزنه برداری تیم ملی دانشجویان

مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور از برگذاری مسابقات انتخابی وزنه برداری تیم ملی دانشجویان خبر داد وافزود از کلیه مدیران تربیت بدنی دانشگاه های پیام نوراستان ها درخواست می گرددتا تاریخ ۱۱ آذرماه نسب به معرفی افراد واجد شرایط به این اداره کل اقدام فرمایند
نصیرراده در ادامه ابراز داشت که مسابقات در تاریخ ۱۷ آذرماه برگذار می گردد و وزن کشی صبح ۱۷ برگذار خواهد شود
لازم به توضیح است که بیست ونهمین یونیورسیاد دانشجویان جهان در کشور چین تایپه در مردادماه سالجاری برگذار می گردد

 

photo_2016-11-27_07-46-25